Bronx Burgers Logo
HEM
Ankare icon
Burger icon MENY
Bronx Burgers Logo

Klimat

Klimatkompensation

Varje månad beräknas CO2e-utsläppen för maten vi sålt. Utsläppen beror på faktorer som ursprungsland och odlingsätt. Vi klimatkompenserar sedan utsläppen i samarbete med Klimato, vår partner för klimatberäkning och klimatkompensation.

Så klimatkompenserar vi

Genom vår klimatkompensation stöttar vi projektet Sri Balaji, ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i Östra Indien som är certifierat både som CDM och Gold Standard. Kraftverket köper in förnybart jordbruksavfall från den lokala regionen och använder det som bränsle. Tack vare Sri Balaji reduceras CO2- utsläppen i Indien med 29 000 ton varje år. Utöver att bidra med grön el till elnätet ger projektet också en extra inkomstkälla för lokalbefolkningen.

Så mycket har vi klimatkompenserat

Varje månad kompenserar vi för utsläppen från vår mat – varje burgare, fries och milkshake. Här kan du se hur mycket vi har kompenserat den senaste tiden.

Klimatsmarta val

Vi lagar riktigt goda klimatsmarta burgare! En klimatsmart måltid är en måltid med lägre klimatpåverkan än 0.5 kg CO2e, enligt W​WF​s definition. Varje månad håller vi koll på hur många som valde klimatsmart när de åt burgare hos oss – och visar upp här!

Olika livsmedel påverkar klimatet olika

Att producera livsmedel ger upphov till växthusgaser – eller CO2e som det också kallas. Men olika livsmedel ger upphov till olika mycket växthusgaser – här kan ni se exempel på utsläppen för några av våra olika burgare. Klimato använder sig av vetenskapliga data från RISEs Klimatdatabas för att beräkna utsläppen.

Om certifiering av Klimatkompensationsprojekt

CDM

CDM-projekten uppfyller Kyotoprotokollets kriterier om att löpande kvantifiera klimatnyttan. Kontrollen sköts av oberoende auktoriserade revisorer som rapporterar om projektet till FN. Det mest centrala kriteriet i FN:s utvärdering är additionalitet; att projektet inte hade blivit av utan CDM och pengar från klimatkompensation. Varje CDM-projekt granskas kontinuerligt för att beräkna den faktiska utsläppsreduktionen under den aktuella perioden, vartefter FN utfärdar utsläppsreduktionscertifikat, eller CER (Certified Emission Reduction). Dessa certifikat kontoförs i ett internationellt registreringssystem, med unika serienummer som innebär att varje CER är spårbar till projektet som skapade det. Läs mer om CDM: cdm.unfccc.int

Gold Standard

Gold Standard togs fram som en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt som innebär strikta förhållningsregler med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling för klimatkompensationsprojekt. Gold Standard är en global ideell stiftelse och är den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer, däribland WWF International och Greenpeace International. För mer information om Gold
Standard: www.goldstandard.org